Shërbimet e Ambulancës së Transportit të Pacientëve jashtë shtetit

Edhe autoambulancat e transportit të pacientëve duhet të plotësojnë standardet e vendosura nga ministria. Kompania jonë ofron shërbime në shumë vende për Shërbimet e Ambulancës së Transportit të Pacientëve Jashtë shtetit. Nëse keni nevojë për një ambulancë transporti pacientësh nga Turqia në jashtë ose nga jashtë në Turqi, mund të telefononi shërbimet e ambulancës AlyaMed dhe të mësoni detajet. Alyamed ju shërben 24/7 me automjetet tona të ambulancës të pajisura me të gjitha pajisjet e nevojshme dhe të gjithë personelin tonë që ka një certifikatë kompetence.

Çmimet e ambulancës së transportit të pacientëve jashtë shtetit

Çmimet e ambulancave aplikohen brenda standardeve të caktuara për vitin 2022. Është e rëndësishme të parandalohet se nga do të merret pacienti dhe në cilën zonë do të transferohet. Çmimet e ambulancave të transportit të pacientëve jashtë shtetit përcaktohen edhe sipas distancës ndërmjet vendit tonë dhe jashtë vendit. Ju mund të merrni informacion për çmimet nga personeli ynë përkatës duke na kontaktuar menjëherë nga numrat tanë të kontaktit. Ose mund ta dërgoni kërkesën tuaj në detaje duke plotësuar formularin në faqen e kontaktit.