Shoqëruesit tonë i jepet një ‘Kartë shoqëruese’ sipas numrit të dhomës pasi të kenë përfunduar procedurat e shtrimit të pacientit dhe të përcaktohet dhoma e tij. Numri i shokëve tanë është 1. Shoqëruesi ynë ka të drejtë të përfitojë nga shërbimet e akomodimit gjatë natës dhe të shërbimit të ushqimit pa paguar një tarifë të veçantë.

Shoqëruesi ynë nuk duhet të bëjë asnjë praktikë për pacientin përveç udhëzimeve të mjekëve dhe infermierëve. Për këtë çështje shoqëruesit informohen nga infermierja përkatëse. Shoqëruesi ynë duhet t’i përdorë gjërat dhe materialet e spitalit rregullisht dhe pastër dhe nuk duhet t’i dëmtojë ato. Infermierja e shërbimit duhet të informohet për ndryshimin e shoqëruesve apo problemet me pacientin. Shoqëruesi ynë nuk duhet të kërkojë ndihmë nga persona të panjohur dhe të pabesueshëm, përveç personelit të spitalit.

 

Rregullat që Vizitorët tanë duhet të ndjekin