Universiteti Medipol i Stambollit arriti të rritet me 20 vende…

Universiteti Medipol i Stambollit arriti të rritet me 20 vende në ‘Rankëzimin e Turqisë’ URAP 2022-2023 krahasuar me një vit më parë.

Laboratori Kërkimor i Renditjes së Universitetit sipas Performancës Akademike (URAP) në kuadër të Institutit të Informatikës së Universitetit Teknik të Lindjes së Mesme (METU) ka shpallur ‘Rankëzimin e Turqisë’ 2022-2023. Në listën që rendit performancën akademike të 183 universiteteve në Turqi, Universiteti Medipol i Stambollit u ngjit me 20 vende në krahasim me një vit më parë dhe u rendit i 45-ti. Duke vazhduar zhvillimin e tij të qëndrueshëm në renditjet e ndryshme të universiteteve ndërkombëtare, Medipol u ngjit nga vendi 12 në 7 në renditjen e universiteteve të fondacionit URAP. Medipol u rendit i 100-ti në URAP 2017, i 60-ti në 2018-ën dhe në grupin 66-65 në vitet në vijim. Në renditjen e Turqisë URAP 2022-2023, e cila përmbledh performancën akademike të universiteteve, janë përdorur të dhënat e publikuara nga Clarivate Analytics/InCites dhe YÖK dhe renditja është bërë mbi 15 tregues.

Leave a Comment