Ju na dërgoni ekzaminimet që keni bërë në vendndodhjen tuaj. Ne i dorëzojmë të gjitha ekzaminimet tuaja tek stafi ekspert në spitalet që përfaqësojmë në Turqi në emrin tuaj. Stafi ekspert përcaktojnë trajtimet që do të aplikohen për ju dhe na dërgojnë një faturë proforma.
Ne marrim për ju fatura proforma nga disa spitale dhe jua prezantojmë. Ne ofrojmë komunikimin tuaj me spitalin më të përballueshëm për ju. Këtu, përzgjedhja e spitalit bëhet sipas kërkesave tuaja.