Shërbimet e Ambulancës së Transportit të Pacientëve jashtë shtetit

Edhe autoambulancat e transportit të pacientëve duhet të plotësojnë standardet e vendosura nga ministria. Kompania jonë ofron shërbime në shumë vende për Shërbimet e Ambulancës së Transportit të Pacientëve Jashtë shtetit. Nëse keni nevojë për një ambulancë transporti pacientësh nga Turqia në jashtë ose nga jashtë në Turqi, mund të telefononi shërbimet e ambulancës AlyaMed dhe të mësoni detajet. Alyamed ju shërben 24/7 me automjetet tona të ambulancës të pajisura me të gjitha pajisjet e nevojshme dhe të gjithë personelin tonë që ka një certifikatë kompetence.